Om Anki Almqvist

©fotograf anki almqvist

Jag har arbetat som fotograf sedan 80-talet. Har min hemvist inom det redaktionella men berättar med bilder, inom fler områden idag.

Vårdar mina egna projekt.©fotograf Tove Falk Olsson

Ordförande i Svenska fotografers förbund och är mycket road av kulturpolitik.

pytte 2logga

anki almqvists fotografier